Learn Carnatic Music in Online

Click here to join our WhatsApp channel

Click here to join our Telegram Channel

திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2019

பழங்கள் (List of Fruits)


Image result for பழங்கள் (List of Fruits)
இந்த செய்தியை படித்துவிட்டு உங்கள் எண்ணங்களை கீழே பதிவு செய்யுங்கள்.. இந்த செய்தி பிடித்திருந்தால் உங்கள் நட்பு வட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்..
இதுபோன்ற எங்களின் பல்வேறு பதிவுகளை  உடனுக்குடன் உங்கள்
மின்னஞ்சலில்  பெற  பதிவு  செய்து கொள்ளுங்கள்.

Follow Us:

Join Our Whatsapp Group

Twitter: www.twitter.com/Pudhiyapodiyan

Facebook:https://www.facebook.com/Pudhiyapodiayan

Instagram: pudhiya.podiyan

Contact us : oorkodangi@gmail.comபழ வகைகளின் பெயர்கள் இங்கே ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பல பழங்களின் தமிழ் பெயர்கள் தெரியாததால் அல்லது இல்லாததால் ஆங்கில ஒலிப்பெயர்ப்புச் சொற்களாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பெயருக்குரிய பழங்கள் எது என்று தெரியாவிட்டால், குறிப்பிட்ட பெயரைச் சொடுக்கி பழத்தின் நிழல் படத்தைப் பார்த்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

இப்பழங்களின் பெயர்களுக்கான சரியான உச்சரிப்புக்களைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர் கீழே இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒலிக்கோப்பினைச் சொடுக்கி பயிற்சிப் பெறலாம்.

List of Fruits.mp3

இல
ஆங்கிலம்
தமிழ்
1
Apple
குமளிப்பழம், சீமையிலந்தப்பழம்
2
Ambarella
அம்பிரலங்காய்
3
Annona
சீத்தாப்பழம்

4
Annona muricata
முற்சீத்தாப்பழம்
5
Apricot
சர்க்கரைப்பாதாமி

6
Avocado
வெண்ணைப்பழம்/ஆனைக்கொய்யா
7
Banana
வாழைப்பழம்

8
Batoko Plum
லொவிப்பழம்

9
Bell fruit
பஞ்சலிப்பழம், ஜம்பு

10
Bilberry
அவுரிநெல்லி

11
Blackberry
மேற்கத்திய நாவற்பழம்

12
Black currant
கறுந்திராட்சை
13
Blueberry
ஒரு வகை நெல்லி

14
Bread fruit
கொட்டைப்பலா, சீமைப்பலா

15
Butter fruit
ஆனைக்கொய்யா

16
Cantaloupe
மஞ்சல் நிற முலாம்பழம்

17
Cashew fruit
முந்திரிப்பழம், கஜு

18
Cherimoya
சீத்தாப்பழம்

19
Cherry
சேலாப்பழம்

20
Chickoo
சீமையிலுப்பை

21
Citron
கடார நாரந்தை

22
Citrus aurantium
கிச்சலிப்பழம்
23
Citrus reticulata
கமலாப்பழம்

24
Citrus sinensis
சாத்துக்கொடி

25
Clementine
நாரந்தை

26
Cocoa fruit
கொகோப்பழம்

27
Cranberry
குருதிநெல்லி

28
Cucumber
வெள்ளரிப்பழம்

29
Custard apple
சீத்தாப்பழம்

30
Damson
ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம்

31
Date fruit
பேரீச்சம் பழம்
32
Devilfig
பேயத்தி

33
Dragon fruit
ட்றொகன் பழம்

34
Duku
டுக்கு

35
Durian
முள்நாரிப்பழம், தூரியன்

36
Emblica
நெல்லி

37
Eugenia rubicunda
சிறு நாவற்பழம்

38
Feijoi/Pinealle guava
புளிக்கொய்யா

39
Fig
அத்திப்பழம்

40
Persimmon fruit
சீமை பனிச்சம்பழம்

41
Gooseberry
கூஸ்பெறி

42
Grapefruit
பம்பரமாசு

43
Grapes
கொடி முந்திரி, திராட்சை

44
Guava
கொய்யாப்பழம்

45
Honeydew melon
தேன் முழாம்பழம்

46
Huckle berry
(ஒரு வித) நெல்லி

47
Jack fruit
பலாப்பழம்

48
Jumbu fruit
ஜம்புப்பழம்/ பஞ்சலிப்பழம்

49
Jamun fruit
நாகப்பழம்

50
Kiwi fruit
பசலிப்பழம்

51
Kumquat
(பாலைப்பழம் போன்ற ஒருப்பழம்)

52
Kundang
மஞ்சல் நிற சிறிய பழம்
53
Lansium
லன்சியம்

54
Lemon
வர்க்கப்பழம்

55
Lime
எழுமிச்சை

56
Loganberry
லோகன் பெறி

57
Longan
கடுகுடாப் பழம்

58
Louvi fruit
லொவிப்பழம்

59
Lychee
லைச்சி

60
Mandarin
மண்டரின் நாரந்தை

61
Mango
மாம்பழம்

62
Mangosteen
மெங்கூஸ் பழம்

63
Melon
இன்னீர்ப் பழம், முழாம்பழம்

64
Morus macroura
மசுக்குட்டிப்பழம்

65
Mulberry
முசுக்கட்டைப் பழம்

66
Muscat grape
திராட்சை

67
Orange
தோடம்பழம்

68
Palm fruit
பனம் பழம்

69
Papaya
பப்பாப் பழம்

70
Passion fruit
கொடித்தோடை
71
Peach
குழிப்பேரி

72
Pear
பேரி, பெயார்ஸ்

73
Pine apple
அன்னாசிப் பழம்

74
Plum
ஆல்பக்கோடா

75
Pomegranate
மாதுளம் பழம், மாதுளை

76
Pomelo
பம்பரமாசு

77
Pulasan
(ஒரு வகை)றம்புட்டான்

78
Quince
சீமை மாதுளம்பழம்

79
Rambutan
றம்புட்டான்

80
Rasberry
புற்றுப்பழம்

81
Red banana
செவ்வாழைப் பழம்

82
Red Currant
ஒரு வித லொவி

83
Sapodilla
சீமையிலுப்பை

84
Satsuma
நாரத்தை

85
Sour sop/ Guanabana
அன்னமுன்னா பழம்

86
Strawberry
செம்புற்றுப்பழம்

87
Syzygium
ஜம்புப்பழம்

88
Tamarillo
குறுந்தக்காளி

89
Tamarind
புளியம்பழம்

90
Tangerine
தேன் நாரந்தை

91
Tomato
தக்காளிப்பழம்

92
Ugli fruit
முரட்டுத் தோடை

93
Water melon
வத்தகைப்பழம், குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி

94
Wax jumbu
நீர்குமளிப்பழம்

95
Resberry
இளஞ்செம்புற்றுப் பழம்

96
Woodapple
விளாம்பழம்


குறிப்பு:

ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் எல்லாப் பழங்களின் பெயர்களுக்கும் தமிழில் பெயர் இல்லை. அதற்காக நாம் கவலைப்பட வேண்டியதும் இல்லை என்றே நினைக்கின்றேன். காரணம் உலகில் வெவ்வேறு தேசங்களில் அந்தந்த நாட்டு தற்ப வெப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப உற்பத்தியாகும் பழங்களின் பெயர்கள் அநேகமானவை, அவை உற்பத்தியாகும் நாடுகளில் வழங்கப்பட்டப் பெயர்களாலேயே எல்லோராலும் அறியப்படுகின்றது/அழைக்கப்படுகின்றது.

உதாரணமாக:

Lychee - லைச்சி (இது சீனாவில் அதிகமாகக் காணப்படும் ஒரு விதப்பழம். சீன மொழியிலான " Lychee" எனும் பெயரே இன்று உலகளாவிய ரீதியாகப் புழக்கத்தில் உள்ளது. இன்னுமொரு பழம் "Mandarin" இது ஒரு சில அடிகள் மட்டுமே வளரும் சிறிய மரத்தில் தோன்றும் ஒரு வித நாரந்தம் பழம். சீன மண்டரின் மக்களின் பெருநாள் காலத்தில் (இம்மரத்தின் காய்கள் பழுக்கும் காலம்) அப் பழங்களோடு மரத்தை வீடுகளில், கட்டிடங்களில் அழகுக்கு வைப்பது அவர்கள் மரபு. இதனால் இப்பழத்தின் பெயர் "Mandarin" என்றே பொதுவாக எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகின்றது.

தமிழில் எமது மொழிப் பெயரான "மாங்காய்" என்பதையல்லோ "Mango" என்று ஆங்கிலத்திலும் அழைக்கப்படுகின்றது.

எனவே உலகில் உள்ள எல்லா வகையானப் பழங்களது பெயர்களையும் தமிழ் படுத்துதல் அவசியமான ஒன்றாகத் தோன்றவில்லை. அப்படியே தமிழ் படுத்தினாலும் அது அனைத்து தமிழ் சமுகத்தையும் சென்றடையுமா? என்பது இன்னுமொரு கேள்வியாகும். "Apple" எனும் பழத்திற்கு தமிழில் குமளிப்பழம், சீமையிலந்தம்பழம், அரத்திப்பழம் என்றெல்லாம் தமிழ் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் பயன்பாட்டில் "ஆப்பிள்" எனும் சொல்தான் அனைவரதும் புழக்கத்தில் இருக்கிறது.

இருப்பினும் புழக்கத்தில் வேற்று மொழி சொற்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும், அவற்றிற்கான தமிழ் கலைச்சொற்கள் இருக்குமாயின் அவற்றை தமிழர்களான நாம் அறிந்து வைத்துக்கொள்ளுதல் அவசியமானதாகும். இவ்வலைத்தளத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் பழங்களின் பெயர்களுக்கான தமிழ் கலைச்சொற்கள் அல்லது வேறு ஒத்தக்கருத்துச் சொற்கள் அறிந்திருப்பீர்களானால் அவற்றைப் பின்னூட்டத்தில் குறித்து வைத்துவிட்டுச் செல்லும் படிக்கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவை யாரேனும் ஒருவருக்கு பயன்படலாம் அல்லவா?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக