சிவபுராணம் - பாகம் 2 (திருவிளையாடலும், திருவினையும்) (நிறைவுற்றது)

Image result for சிவபுராணம்
எல்லைகளுக்கு உட்படாத அபரிவிதமான சக்திகளை தன்னகத்தே கொண்டு எல்லாம் கொண்டவராகவும், ஆனால் எதிலும் பற்று இல்லாமல் அமைதியாக இருந்து யோக நிலையில் அமர்ந்து பல திருவிளையாடல்களை புரிந்த சிவபெருமானை பற்றியும் அவரால் இயற்றப்பட்ட பல
திருவிளையாடல்களை நாம்  இங்கு காண்போம்.

உங்களின் பேராதரவுடன்  சிவபுராணத்தின்  இரண்டாம் பாகம்  இன்று முதல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக